Tá na pleananna athchóirithe seo forbartha ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta chun moltaí a leagan amach chun portaigh ardaithe agus gnáthóga gaolmhara a athchóiriú.

Pleananna athchóirithe:

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life