Fáilte chuig an bPortach Beo

bPortach Beo 2022

Fáilte chuig ‘An Portach Beo’ – an tionscadal athchóirithe portaigh aonair is mó ar tugadh faoi riamh in Éirinn.


Cuirfear beocht ar ais in 12 de phortaigh ardaithe uathúla SAC na hÉireann idir 2016 – 2021, agus tabharfar faoi obair bhreise ar dhá phortach eile. . Cuirfidh an obair athchóirithe ar na láithreáin Natura 2000 seo feabhas ar bhreis agus 2,600 heicteár de ghnáthóg portaigh ardaithe atá i mbaol – achar atá níos mó ná 7,000 Páirc an Chrócaigh, 18% d’achar iomlán na bportach ard náisiúnta.

Meastar go bhfuil caillteanas 99% in achar bunaidh an phortaigh ardaithe atá ag fás go gníomhach i lár tíre na hÉireann. An beagán de atá fágtha, teastaíonn athchóiriú agus caomhnú uaidh. A bhuíochas don tionscadal cúig bliana seo, a tharla le cabhair ón gCiste Bithéagsúlachta EU LIFE Nature agus ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, beidh an Portach Beo ina bheatha arís…

 

Ardagullion Bog

Co. Longford

Carrowbehy / Caher Bog

Co. Roscommon

Carrownagappul Bog

Co. Galway

Clara Bog

Co. Offaly

Derrinea Bog

Co. Roscommon

Ferbane Bog

Co. Offaly

Garriskil Bog

Co. Westmeath

Killyconny Bog

Co. Cavan

Mongan Bog

Co. Offaly

Moyclare Bog

Co. Offaly

Raheenmore Bog

Co. Offaly

Sharavogue Bog

Co. Offaly
EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life