Cá bhfuilimid

An Portach Beo,
Aonad Bainistíochta Tailte Portaigh
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Bóthar an Bhaile Nua
Loch Garman

Co Loch Garman Y35 AP90

FÓGRA TÁBHACHTACH:

Tabhair faoi deara, mar gheall ar shrianta Covid-19 ó Mhárta 2020 go bhfuil oifig an Mhuilinn dúnta anois.

Caithfear cumarsáid a dhéanamh le hAonad Bainistíochta Tailte Portaigh i Loch Garman, faoi bhráid Jack McGauley, Bainisteoir Tionscadail.

Is féidir cruinnithe ina bhfuil scaradh sóisialta le baill d’fhoireann an tionscadail a shocrú ar shuíomhanna tionscadail.

Ríomhphost: peatlandsmanagement@housing.gov.ie

AIMSIGH MUID AR LÍNE:

Twitter: @LIFEraisedbogs
Facebook: www.facebook.com/LIFEraisedbogs
YouTube: Living Bog TV

Cód Tionscadail: LIFE14 NAT/IE/000032

Féach freisin:

Clár LIFE an AE

https://ec.europa.eu/easme/en/life

www.npws.ie

https://www.npws.ie/about-npws/business-units/peatlands-management-unit

Aimsigh Muid ar an Léarscáil

Ár Sonraí Teagmhála

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life