Tabhair cuairt ar Gharascal

Faoi láthair, níl aon áiseanna do chuairteoirí ag Portach Gharascail.

Tá an portach féin an-chontúirteach siúl air (go háirithe tar éis oibreacha athchóirithe) mar sin ní thugtar comhairle, spreagadh ná cead do chuairteanna gan mhaoirseacht.

SAC Phortach Gharascail in aice leis an Muileann gCearr, an tSráid, Ráth Eoghain agus Béal Átha na Leac. Pic: Skyfab/Declan Murray for NPWS

Más mian leat cuairt a thabhairt ar Phortach Gharascail, téigh i dteagmháil leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Ní féidir rochtain phoiblí ar thalamh faoi úinéireacht stáit a shocrú ach ar an mbealach seo.

Bhí foireann thionscadal LIFE ag súil le laethanta oscailte agus siúlóidí agus cainteanna treoraithe a chur ar fáil ach chuir Covid-19 isteach ar na pleananna sin.

Féach ar fhéilire na n-imeachtaí ar an bpríomhleathanach agus ar na meáin shóisialta freisin.


Tá Portach Gharascail suite thart ar 2km ó Ráth Eoghain agus 2.5km ó Bhéal Átha na Leac feadh phríomhbhóthar N4 Bhaile Átha Cliath – Shligigh, 1 km soir ó dheas ó shráidbhaile na Sráide, 20km siar ón Muileann gCearr agus 1km siar ó Loch Dairbhreach i gContae na hIarmhí.

Sreabhann Abhainn na hUíne soir ó dheas, sreabhann Abhainn Riffey ó dheas agus soir ó dheas agus téann iarnród Bhaile Átha Cliath go Sligeach i dtreo an tuaiscirt agus tá sé in aice leis an bportach san iarthuaisceart. Is féidir an suíomh a fheiceáil ó bhóthar portaigh a théann ó thuaidh den suíomh. Is féidir teacht ar an mbóthar in aice le seaneaglais atá gar do shráidbhaile na Sráide.

Is cuid atá fós in úsáid de ghréasán Iarnród Éireann í an líne iarnróid a nascann ó thuaidh den suíomh agus bíonn sí gnóthach le traenacha ardluais ó Shligeach go Baile Átha Cliath. Ná siúl ar na rianta.

Mount Street sa Mhuileann gCearr, grianghraf a ghlac Declan Murray, Nollaig 2016.

In aice láimhe cuireann sráidbhailte na Sráide, Lios Mhic Gofraidh, Bhéal Átha na Leac agus Ráth Eoghain go leor ar fáil chun cuairteoirí a mhealladh. Tá naisc agus scéalta ann a bhaineann le Naomh Pádraig, fionnachtana réalteolaíochta agus Bruce Springsteen! Tá an Muileann gCearr, baile iontach i gcontae na hIarmhí, soir ar an N4, agus cuirtear go leor ar fáil ann d’aon chuairteoir.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gceantar, agus le fáil amach cad atá le feiceáil agus le déanamh, féach ar an LEATHANACH STAIRE agus GO HÁITIÚIL AGUS SA PHOBAL.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life