Garriskil Áitiúil agus Pobail

Baineann an leathanach seo leis na pobail timpeall ar SAC Phortach Gharascail. Is cuma más ball de ghrúpa pobail nó oidhreachta thú, seid na bhfear, eagraíocht spóirt nó aon ghrúpa sa chúlchríoch máguaird den phortach, tá an chuid seo de shuíomh Gharascail dírithe ortsa.

Tá scéalta agus stair ón gceantar á gcur i dtoll a chéile ag ár bhfoireann tionscadail faoi láthair.

Má tá suíomh gréasáin agat, nó nuachtlitir nó bileog eolais ba mhaith leat lucht féachana níos leithne a fheiceáil, ná bíodh aon leisce ort muid a chur ar an eolas agus cuirfear ar an suíomh seo é.

Cruthóimid nasc freisin le daoine agus aimseoimid imeachtaí suimiúla sna ceantair a bhaineann leis an bportach ardaithe tábhachtach seo. Ba mhaith linn ceiliúradh a dhéanamh ar an am atá caite, ar an am i láthair agus ar thodhchaí an cheantair.

Ba mhaith linn go bhfoghlaimeodh níos mó daoine faoin gcultúr agus na traidisiúin a bhaineann leis na daoine, na pobail agus na portaigh san Iarmhí agus tá fonn ar ár mBainisteoir Feasachta Poiblí an ghné seo dár bportaigh a cheiliúradh chomh maith le portaigh ardaithe a chaomhnú agus a athchóiriú.

Tá an ceantar mórthimpeall ar Phortach Gharascail beo beathach, agus tá go leor grúpaí gníomhacha ann, lena n-áirítear:

PÁIRC PHARÓISTE AGUS IONAD POBAIL/SPÓIRT NA SRÁIDE


Bíonn neart gníomhaíochtaí ag Ionad Pobail na Sráide ó cheann ceann na bliana, agus bíonn an halla oscailte do ghrúpaí áitiúla, d’eagraíochtaí spóirt agus go leor eile.

Tá 800 suíochán sa halla agus tá dhá bhalcóin féachana aige. Tá stáitse soghluaiste ann agus tá trealamh aimplithe ar fáil ar an láthair. Is iomaí imeacht a reáchtáladh sa halla roimhe seo, idir dhamhsaí, cheolchoirmeacha, mhargaí feirme, chomhdhálacha agus chruinnithe. Tá seomra cruinnithe ar leith ar fáil freisin, agus tá áiseanna oifige lánfheistithe ann lena n-áirítear leathanbhanda, fótachóipeáil, srl. Tá cistin lánfheistithe ann agus beidh fáil ar bheár más gá. Is Ionad Spóirt é an tIonad Pobail freisin agus tá dhá sheomra feistis ann le háiseanna cithfholcadáin, agus Cúirt Cispheile Méid Idirnáisiúnta ina bhfuil bord scórála leictreonach. Is féidir an t-ionad a úsáid le haghaidh Sacar faoi Dhíon, Bollaí faoi Dhíon (11 mata ar fáil) agus is féidir é a athrú ina 4 Chúirt Bhadmantain nó Eitpheile. Taobh amuigh tá Páirc Pheil Ghaelach lánmhéide agus áiseanna sacair agus rugbaí leaiste. Tá Limistéar Súgartha do Pháistí curtha ar fáil ag Grúpa na dTuismitheoirí.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach leathanach Facebook Pháirc Pharóiste agus Ionad Spóirt na Sráide.


CLUB SEANRÉ PHÁIRC PHARÓISTE NA SRÁIDE

Tá an club seanré sa tSráid ar cheann de na cinn is gnóthaí sa tír, agus gach mí Iúil bíonn ceann de na seónna seanré is mó in Éirinn i bPáirc an Pharóiste. Is ceiliúradh é an seó ar gach feithicil seanré, idir ghluaisteáin chlasaiceacha, rothair, thrucailí agus fheithiclí oibre agus, ar ndóigh, bíonn oidhreacht talmhaíochta na hÉireann le brath go láidir san áit mar gheall ar na meaisíní iontacha. Is lá iontach do theaghlaigh é freisin, lá lán le siamsaíocht agus taispeántais.

Póstaer do Lá Seanré na Sráide, 2016

In 2015, roghnaíodh an Club Seanré chun Seó Seanré na hÉireann a óstáil. Ba é seo an dara huair le 10 mbliana a reáchtáladh an ócáid ollmhór anseo. Bíonn an grúpa gníomhach ar Facebook.


FÁNAITHE BHÓTHAR AN CHOILL

Bunaíodh grúpa siúlóide thuaisceart na hIarmhí in 2000 agus tá siad ar cheann de na cinn is mó i lár na tíre. Buaileann siad le chéile gach Domhnach agus bíonn sceideal gnóthach siúlóidí acu ó cheann ceann na bliana. Siúlann siad ar fud na tíre, bíonn féilte siúlóide áitiúla ar siúl acu agus bíonn go leor dá gcuid siúlóidí ar son carthanachta, lena n-áirítear siúlóid mhór Lá Fhéile Stiofáin ag Foraois an Mhullaigh Mhín in aice láimhe, an fhoraois curtha feá is mó in Éirinn.

Tá an grúpa bródúil as a bhfréamhacha i dtuaisceart na hIarmhí, agus dúirt duine acu: “Tá a fhios againn go bhfuil cónaí orainn i gcuid álainn iargúlta de lár na tíre i dtuaisceart na hIarmhí, agus ba mhaith linn é a roinnt le grúpaí atá ar aon intinn linn, a bhaineann sult as an bhfánaíocht. B’fhéidir nach bhfuil sléibhte ann ach tá Portach, Abhainn, Canáil, Foraois agus go leor eile le tairiscint againn.”

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Suíomh Gréasáin Fhánaithe Bhóthar an Choill.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life