Is é Anaclann Dúlra Phortach Chlóirthigh an sampla is fearr atá fágtha de phortach ardaithe in Éirinn sa lá atá inniu ann agus is é an láithreán tionscadail is mó atá againn. Clúdaíonn sé thart ar 840 heicteár ina bhfuil thart ar 443.36ha de phortach ard gan ghearradh agus 393.18ha de phortach gearrtha (mar thoradh ar bhaint mhóna agus ar fhómhar móna roimhe seo). Tá na céadta speiceas plandaí agus ainmhithe ann, agus go leor plandaí neamhchoitianta nach bhfaightear ach amháin sa suíomh seo.

Tá Portach Chlóirthigh ar cheann de na portaigh ardaithe is tábhachtaí san Eoraip, agus é ar an sampla is mó atá fágtha den fhíor-Phortach Ardaithe Lár Tíre. Léiríonn sé an chaoi a raibh tírdhreach an réigiúin seo le feiceáil uair amháin agus ansin go ndeachaigh sé timpeall ar an talamh máguaird. Tharla athruithe sa phortach le 10,000 bliain anuas, ach b’fhéidir gur sa 200 bliain deireanach a tharla na hathruithe is mó, nuair a bhíodh an mhóin á baint agus bóthar á chruthú díreach tríd. Ó cuireadh bóthar isteach, tá an portach tar éis crapadh go mór.

 

Aghaidh athraitheach Phortach Chlóirthigh i gContae Uíbh Fhailí le 200 bliain.

Ach cuireadh stop leis an gcrapadh, agus rinneadh iarrachtaí dáiríre é a shábháil sna 1960í. Tá sé faoi chosaint ó shin i roinnt ainmniúchán náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is Limistéar Faoi Chaomhnú Speisialta é, láithreán Natura 2000, Anaclann Dúlra Náisiúnta, Suíomh Bogaigh RAMSAR, agus Limistéar Oidhreachta Nádúrtha.

Tá Ionad Cuairteoirí ar buadh gradaim lena haghaidh ann chomh maith le clárchosáin lúbtha agus turais agus imeachtaí rialta agus tugtar blaiseadh iontach de bhreis agus 10,000 bliain den stair sna deich gciliméadar cearnach atá thart ar Phortach Chlóirthigh. A bhuíochas ar Chlár LIFE agus ‘An Portach Beo’, beidh portach ardaithe níos gníomhaí i SAC Phortach Chlóirthigh ná mar a bhí ag aon chéim le 25 bliain anuas.

Tiocfaidh feabhas ar na céadta heicteár idir seo agus 2020 mar gheall ar oibreacha athchóirithe, agus is é 180 heicteár an cuspóir ceantair do Phortach Ardaithe Gníomhach Chlóirthigh. Is ionann sin agus thart ar an deichiú cuid den Phortach Ardaithe Gníomhach go léir atá fós in Éirinn tar éis ár gcreachadh mórdhíola de na portaigh.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life