Baineann an leathanach seo leis na pobail áitiúla mórthimpeall ar Phortach Chlóirthigh. Is cuma más grúpa pobail áitiúil atá i gceist, lucht scoir, scoil náisiúnta nó meánscoil, grúpa oidhreachta, grúpa comhshaoil, grúpa cosanta conláistí, bothán na bhfear, nó eagraíocht spóirt, baineann an chuid seo de shuíomh LIFE leatsa.

Tá feasacháin, nuacht, scéalta, eolas faoi imeachtaí agus cruinnithe chomh maith le stair áitiúil ón gceantar á gcur le chéile faoi láthair ag an mBainisteoir Feasachta Poiblí, Ronan Casey. Má tá aon scéalta suimiúla, grianghraif, eolas nó aon rud a bhaineann le Clóirtheach agus an ceantar máguaird agat, seol ríomhphost chuig Ronan.casey@housing.gov.ie nó glaoigh air ar 076 1002627.

Má tá baint agat le gréasáin phobail, nó má tá nuachtlitir nó bileog eolais ba mhaith leat lucht féachana níos leithne a fheiceáil, ná bíodh aon leisce ort a chur in iúl do Ronan agus cuirfí ar an suíomh seo é.

Cruthóimid nasc freisin le daoine agus imeachtaí suimiúla i gContae Uíbh Fhailí agus i ngach ceantar eile mórthimpeall ar an bportach ardaithe seo.

Féilire Imeachtaí

Tá féilire imeachtaí ar an bpríomhleathanach agus ar shuíomhanna sóisialta (ár leathanach Facebook san áireamh) oscailte don phobal agus feiceann lucht féachana ollmhór é go laethúil, mar sin cuir in iúl dúinn más mian leat a bheith air!

 

Taobh amuigh d’Ionad Acmhainní Pobail agus Teaghlaigh Chlóirthigh

IONAD POBAIL AGUS ACMHAINNÍ TEAGHLAIGH CHLÓIRTHIGH

Bunaíodh an tIonad sa bhliain 2003 agus is í an Ghníomhaireacht Tacaíochta Teaghlaigh faoin Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a mhaoiníonn é. Cuirtear seirbhís tacaíochta teaghlaigh ar fáil trí éiteas Fhorbairt Phobail. Is é an tIonad croílár an phobail agus oibríonn sé chun cur le cumas an phobail áitiúil páirt a ghlacadh sa tsochaí agus feabhas a chur ar chaighdeán saoil daoine trí fheasacht áitiúil a chur chun cinn, faisnéis a sholáthar, tionscnaimh phobail a fhorbairt agus tacaíocht a thairiscint. Oibríonn an tIonad ar Phlean Oibre 3 bliana, a forbraíodh i gcomhairle leis an Earnáil Phobail, Dheonach & Reachtúil.

Tá Ionad Acmhainní Teaghlaigh Chlóirthigh ann chun beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí a éascú, a spreagadh agus a chur chun cinn. Dírítear ar fheabhas a chur ar chaighdeán saoil gach aoisghrúpa i gClóirtheach. Déanfar é seo ar bhealach dúthrachtach, cuimsitheach agus taitneamhach, i gcomhpháirtíocht leis na hearnálacha pobail, deonacha, príobháideacha agus reachtúla.

Tá sé suite sa Halla Paróiste i lár an bhaile, oscailte Luan – Aoine 9am – 4pm

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair ‘is maith liom’ don leathanach Facebook https://www.facebook.com/clarafrc/

Guthán: 057-9331928

Ríomhphost: clarafrc@eircom.net

Gníomhaíochtaí agus Grúpaí san FRC (Eanáir 2017)

Dé Luain

Scioból na bhFear Chlóirthigh 2pm

Dé Máirt

Grúpa Spreagtha 10am–12pm

Karate Seapánach 5.45pm – 6.45pm

Club Óige 7pm–8pm

Dé Céadaoin

Grúpaí Tuismitheoirí & Tachráin 10.00am – 12.00pm

Cumann Gníomhaíochta Lucht Scoir Chlóirthigh 2.30pm – 4.30pm

Grúpa Tacaíochta do Chúramóirí 8pm (Gach dara Céadaoin)

Déardaoin

Kinder Musik 10am – 10.45 am

Grúpa Idirghlúine – 11.15am

Grúpa na mBan 7.30pm – 9.30pm

Dé hAoine

Crios Óige 6.30pm– 8.00pm

Satharn

Ranganna Ealaíne le Vincent Devine, gach maidin Shathairn ag 10.00am – chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch ar Vincent 086 356 1057

Cuireann an t-ionad Cúrsaí Oiliúna Ríomhaireachta ar fáil freisin, cabhair le Leas Sóisialach agus foirmeacha eile, agus Seirbhís Comhairleoireachta d’Aosaigh – comhairleoireacht chaidrimh agus mhéala rúnda inacmhainne.

LEABHARLANN CHLÓIRTHIGH

Suite béal dorais le hIonad Cuairteoirí Chlóirthigh ar Bhóthar Bhéal Átha Chomair, tá leabharlann Chlóirthigh oscailte don phobal ó cheann ceann na bliana, agus tarlaíonn go leor gníomhaíochtaí ann go laethúil.

Tá Leabharlann Chlóirthigh suite san fhoirgneamh nua céanna le hIonad Cuairteoirí Phortach Chlóirthigh, díreach taobh amuigh de bhaile Chlóirthigh.

Tá an Leabharlann ar oscailt ó 10am – 5pm gach lá, seachas ar an gCéadaoin nuair a bhíonn sí ar oscailt go dtí 8pm agus ar an Satharn nuair a bhíonn sí ar oscailt ó 10am – 1pm. Tá an leabharlann dúnta Dé Domhnaigh.

Bíonn go leor imeachtaí rialta ag Leabharlann Chlóirthigh, ina measc ‘Tuesday Crafters’, gach Máirt idir 10am – meán lae. Buaileann an Grúpa Ceardaíochta le chéile ansin gach Déardaoin idir 10am – meán lae agus ar an gcéad Aoine de gach mí, buaileann Club Leabhar Chlóirthigh le chéile idir 10:30am – 12:30pm. Bíonn fáilte i gcónaí roimh bhaill nua chuig na himeachtaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, logáil isteach ar shuíomh gréasáin Leabharlann Uíbh Fhailí

 

MARGADH CHLÓIRTHIGH

Bíonn ceann de na margaí is cáiliúla in Éirinn ar siúl díreach taobh amuigh de Chlóirtheach gach maidin Dhomhnaigh. Gheobhaidh siad siúd a chuardaíonn margadh neart deise luach ar airgead a fheiceáil ag Margadh an Domhnaigh & Díolachán as Búit Cairr, áit a ndíoltar gach cineál ruda.

Suite ar Bhóthar an Mhóta taobh amuigh de Chlóirtheach Co. Uíbh Fhailí ar shuíomh 6 acra, díreach 4km ó Acomhal 6 ar an M6, go díreach 15 nóiméad ó Thulach Mhór, 20 nóiméad ó Bhaile Átha Luain agus 25 nóiméad ó Mhuileann gCearr. Tá an Margadh & Díolachán as Búit Cairr ag trádáil ó 1993. Bíonn réimse mór táirgí agus seirbhísí á dtairiscint ag an margadh. Bíonn bia ar an láthair agus tá páirceáil saor in aisce ann. Bíonn táillí stalla le híoc acu siúd ar trádálaithe neamhspleácha iad.

Tá leathanach FACEBOOK ag an margadh chomh maith lena shuíomh gréasáin féin

 

SUÍOMH GRÉASÁIN PHOBAL CHLÓIRTHIGH

Siopa a fhreastalaíonn ar gach rud a bhaineann le muintir Chlóirthigh. Feicfidh tú agus tú ag brabhsáil trí na leathanaigh go bhfuil go leor le tairiscint ag an mbaile beag seo, Clóirtheach, agus go bhfuil muintir na háite an-bhródúil as a mbaile. Tá spiorad pobail bríomhar ann le gnáthóga nádúrtha saibhre agus éagsúla. De bharr go bhfuil réimse acmhainní agus gníomhaíochtaí ar fáil, is áit iontach í Baile Chlóirthigh le maireachtáil, le hobair agus le cuairt a thabhairt uirthi. Suite i lár na hÉireann, leath bealaigh idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh, is bunáit lárnach í Clóirtheach chun taisteal ar fud na tíre.

http://www.claraoffaly.ie/

 

BAILTE SLACHTMHARA CLÓIRTHIGH

Tá sé ar cheann de na grúpaí Bailte Slachtmhara is gníomhaí agus is gnóthaí sa tír, agus déantar iarracht an baile a fheabhsú dóibh siúd go léir a chónaíonn ann agus do na mílte a thugann cuairt air gach bliain. Téigh i dteagmháil le Tim McMahon chun tuilleadh eolais a fháil, 085 174 0453 nó trí ríomhphost claraactionplan@gmail.com nó tabhair cuairt ar a leathanach Facebook le haghaidh tuilleadh eolais ar ghníomhaíochtaí chun Clóirtheach a choinneáil álainn slachtmhar.

Torthaí na n-iarrachtaí le déanaí de Bhailte Slachtmhara Chlóirthigh ag SAC Phortach Chlóirthigh

CUMANN CEOIL CHLÓIRTHIGH

Fuair Cumann Ceoil Chlóirthigh ainmniúcháin agus gradaim éagsúla ag searmanas bronnta bliantúil Chumann Ceoil na hÉireann (AIMS) thar na blianta lena n-áirítear seacht n-ainmniúchán agus trí Ghradam do Beauty & the Beast in 2010.

Idir 28 Márta – 1 Aibreán na bliana seo cuirfidh siad an chéad taibhiú amaitéarach Éireannach de ‘CATS’ i láthair in Ionad CLG Chlóirthigh.

Cuirtear fáilte i gcónaí roimh bhaill nua os cionn 16 bliana d’aois chuig na seomraí cleachtaidh ag Teach Cruinnithe na gCairde ar Bhóthar Thulach Mhór. Tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin nó ar a leathanach Facebook.

 

BANNA CEOIL BHAILE CHLÓIRTHIGH

Is iad Banna Ceoil Bhaile Chlóirtigh rogha na coitiantachta maidir le bannaí máirseála na hÉireann. In 2014, bhí baile Chlóirthigh san iomaíocht i gCraobhchomórtais Náisiúnta na mBannaí agus bronnadh buaiteoirí roinn 4 orthu chomh maith leis an bPíosa Seó is Fearr, Rogha an Chláir is Fearr agus an Banna Is Tréithí. In 2015 ba iad buaiteoirí na Rannóige Idirmheánacha i gCraobhchomórtais Bhannaí Dheisceart na hÉireann iad, agus fuair siad an dara háit sna Babhtaí Náisiúnta in 2016. Le haghaidh eolais faoi Bhanna Ceoil Bhaile Chlóirthigh déan teagmháil le Marian 087 150 6678, claratownband@gmail.com nó tabhair cuairt ar a leathanach Facebook.

Banna Ceoil Bhaile Chlóirthigh a bhuaigh duaiseanna in 2015.

 

LEANAÍ, ÓIGE &TEAGHLAIGH CHLÓIRTHIGH

Brosna Brownie Pack’ – Buaileann ‘Brosna Brownie Pack’ le chéile gach Céadaoin i Scoil Bhríde, Clóirtheach ó 5.45pm – 7.15pm

Clara Girl Guides’ – Tagann an grúpa le chéile i Scoil Bhríde tráthnóna Dé Céadaoin ó 5.45 go 7.15 i rith na bliana scoile

Coiste Clós Súgartha Clara – Is áis iontach í Páirc Súgartha Chlóirthigh do gach duine i gClóirtheach chun taitneamh a bhaint as.

Gasóga Chlóirthigh Uíbh Fhailí – Bhí na Gasóga gníomhach i gClóirtheach ó 1969, nuair a osclaíodh craobh de Ghasóga Caitliceacha na hÉireann (mar a tugadh air ag an am) go hoifigiúil i mí Eanáir 1969.

Buaileann Grúpaí Tuismitheoirí & Tachráin le chéile gach Céadaoin san Ionad Acmhainní Teaghlaigh ó 10.00am – 12.00pm

Reáchtálann Ionad Acmhainní Teaghlaigh Campa Samhraidh ina mbíonn Féilte Samhraidh Óige gach bliain.

Treo Óige an Chlóirthigh – Rogha Saoil, Rogha Feasach, Rogha Ceart. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Mary Delaney 087 239 5297

Club Óige – Reachtáiltear Club Óige ag Ionad Acmhainní Teaghlaigh Chlóirthigh gach Máirt 7pm – 8pm

Crios Óige Chlóirthigh – buaileann siad le chéile gach Aoine ó 6.30pm – 8pm ag Ionad Acmhainní Teaghlaigh Chlóirthigh

 

 

 

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life