Faoi láthair níl aon áiseanna do chuairteoirí ag SAC Phortach Shearbhóige. Tá an chuid is mó den phortach faoi úinéireacht phríobháideach agus mar sin ní thugtar comhairle, spreagadh ná cead do chuairteanna gan mhaoirseacht.

Tá an portach fliuch agus contúirteach, is carn mór móna a bhíonn ag bogadh é agus tá sé lán de linnte portaigh agus faichí Sfagnam atá domhain agus a chuirfeadh dallamullóg ar dhuine.

Reáchtálfaidh an tionscadal LIFE laethanta oscailte ar Shearbhóg thar thréimhse an tionscadail, agus beidh imeachtaí pobail áitiúla agus turais threoraithe ar siúl ar an bportach go luath.

Cuirfear eolas fúthu seo ar fáil anseo, ar leathanach na n-imeachtaí agus ar Leathanach Go hÁitiúil agus sa Phobal. Is féidir féachaint ar aon imeachtaí ar Phortach Shearbhóige agus ar ár suíomhanna tionscadail eile trínár meáin shóisialta a leanúint agus ‘is maith’ a thabhairt. Déantar leathanach Facebook an Phortaigh Bheo a nuashonrú gach lá, chomh maith le leathanach TWITTER an tionscadail.

Más mian leat cuairt a thabhairt ar Phortach Shearbhóige chun críocha taighde, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an NPWS trí www.npws.ie

Tá neart le déanamh agus neart le feiceáil sa cheantar gar do Phortach Shearbhóige, agus tá seoid iontach achar gearr ar shiúl – is é sin Biorra.

BIORRA

Baile an Phearsúin a thugtaí air roimhe seo, tá Biorra ar cheann de na bailte is stairiúla agus is gleoite in Éirinn – is seoid i lár na tíre é – agus is fiú go mór cuairt a thabhairt air.

Is Baile Oidhreachta ainmnithe é Biorra agus tá oidhreacht Sheoirseach atá caomhnaithe go cúramach aige, ar shráideanna leathana agus ar fhoirgnimh ghalánta. Is áit iontach é chun camchuairt a thabhairt ar lár na tíre, agus tá gach rud ann – Caisleán Bhiorra, Leiviatan Bhaile an Phearsúin (teileascóp réalteolaíoch – an ceann is mó ar domhan ag staid amháin), Muilte Seoirseacha, teach na mBocht, na páirceanna feadh na Camchuairte agus é in iomaíocht leis an mbaile. Imríodh céad Chluiche Ceannais Iomána na hÉireann i bPáirc Hoare i mBiorra (san áit a bhfuil Tesco anois) in 1888 idir Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Gairdíní agus Ionad Eolaíochta Chaisleán Bhiorra

Tá Caisleán Bhiorra anois ar cheann de na nithe is díol spéise d’Éirinn le blianta beaga anuas. Is áit é Gairdíní Chaisleán Bhiorra agus a Ionad Eolaíochta, ina bhfuil an stair, an dúlra agus an eolaíocht le chéile.

Tabhair neart ama duit féin féachaint ar Ghairdíní iontacha Chaisleán Bhiorra agus a Ionad Eolaíochta fíorspéisiúil. Le blianta fada tá cuireadh tugtha ag muintir Parsons don phobal ceann de na háiteanna is neamhghnácha in Éirinn a fheiceáil. Cruthaíodh thar na glúnta é agus is taisceadán todhchaí comhshaoil agus eolaíochta é, agus má tá tú ar thuras ‘Sean-Oirthear na hÉireann’, is áit í nach féidir a chailleadh.

Beag beann ar an am den bhliain a dtugann tú cuairt air, ní chuirfidh na gairdíní, a bhuaigh duaiseanna lena bplandaí neamhchoitianta, díomá ort. Tá flúirse plandaí neamhchoitianta sna gairdíní, a bhailigh Iarlaí Rois agus iad ag taisteal ar fud an domhain le 150 bliain anuas. Laistigh de na 50 heicteár tú na fálta bosca is airde ar domhan, os cionn 40 crann champion, os cionn 2000 speiceas plandaí chomh maith le haibhneacha, loch agus easanna.

San Ionad Eolaíochta, téann tú siar go dtí an t-am a raibh Caisleán Bhiorra ina mhol fionnachtana agus nuálaíochta eolaíochta, bhí an tríú hIarla ag tógáil an teileascóip mhóir agus bhí a bhean Mary ag cleachtadh a cuid grianghrafadóireachta. Níos déanaí, bhí a mac Charles Parsons ag cruthú an tuirbín gaile, a d’athraigh an loingseoireacht agus cruthaíodh an scairdinneall. Nochtann an t-ionad idirghníomhach iontais na luathghrianghrafadóireachta, na hinnealtóireachta agus na réalteolaíochta le béim ar leith ar dhearadh agus ar chur le chéile iontach an Teileascóip Mhóir a bhfuil cáil dhomhanda air.

An Teileascóp Mór i gCaisleán Bhiorra

An Teileascóp Mór, a dhear agus a thóg an tríú hIarla Rois go luath sna 1840í, ba é an teileascóp ba mhó ar domhan é. Leis an teileascóp seo, d’aimsigh sé nádúr bíseach cuid de na réaltraí, agus ó 1845-1914, b’éigean d’aon duine a bhí ag iarraidh an feiniméan seo a fheiceáil teacht go Biorra. Tá an ‘leviathan’ seo mar a thugtar air, fós i lár na Diméine agus is é seo an t-iontas eolaíochta is mó in Éirinn agus seasann sé do shárshaothar agus sárbhua cruthaitheach an duine – ní féidir é a chailleadh!

Ar ndóigh, is breá le páistí an Caisleán freisin. Ní bheidh le déanamh ag na ridirí agus na banphrionsaí atá ag teacht faoi i gcrann iad féin a chailleadh i ndomhan samhlaíochta i Limistéar Eachtraíochta an Tí Chrainn. Sa chlós súgartha tá an teach crainn is mó in Éirinn ann chomh maith le preabphiliúr, clais ghainimh agus bothán. Agus na páistí gnóthach i limistéar eachtraíochta an tí chrainn, is féidir leat cupán caife a fháil agus siúl timpeall ar an siopa bronntanais!

Limistéar Eachtraíochta Theach Crainn Chaisleán Bhiorra

Seachtain Seanré Bhiorra

I mí Iúil/tús mhí Lúnasa bíonn beocht sa bhaile agus muid ag ceiliúradh an chomhshaoil le Seachtain Seanré Bhiorra a bhfuil an-rath air, ceann de mhórfhéilte bhailte na hÉireann. Beidh 2018 ar an 50ú bliain den Fhéile agus beidh an ceiliúradh atá beartaithe don chomóradh 50 bliain go hiontach!

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:

BIRR VINTAGE WEEK AND ARTS FESTIVAL
BIRR HISTORICAL SOCIETY
BIRR CASTLE
BIRR THEATRE & ARTS CENTRE
BIRR PHOTOGRAPHY GROUP

Tá suíomh gréasáin fairsing ag Comhairle Contae Uíbh Fhailí www.offaly.ie a dhéanann clúdach iontach ar Oidhreacht agus Ealaín agus Cultúr.

EOLAS TURASÓIREACHTA

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life