Go háitiúil agus sa Phobal

BÍ I DTEAGMHÁIL!

Baineann an leathanach seo leis na pobail thart ar SAC Phortach an Mhongáin agus ceantar stairiúil Chluain Mhic Nóis. Is cuma más ball thú de ghrúpa oidhreachta áitiúil, grúpa pobail, grúpa drámaíochta, scioból na bhfear, eagraíocht spóirt, scoil, cumann turasóireachta agus forbartha, grúpa carthanachta nó fiú duine aonair le rud éigin suimiúil le cur os comhair an phobail, baineann an chuid seo de shuíomh thionscadal LIFE leatsa.

Tá scéalta agus stair an cheantair á gcur i dtoll a chéile faoi láthair ag ár mBainisteoir Feasachta Poiblí, Ronan Casey. Má tá aon scéalta suimiúla, grianghraif, eolas nó aon rud a bhaineann leis an bportach nó na ceantair máguaird agat déan teagmháil linn!

Má tá suíomh gréasáin agat, nó nuachtlitir nó bileog eolais ba mhaith leat lucht féachana níos leithne a fheiceáil, ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil le Ronan agus cuirfear ar an suíomh seo é.

Cruthóimid nasc le daoine freisin agus gheobhaimid amach faoi imeachtaí suimiúla sna ceantair a bhaineann leis an ardphortach tábhachtach seo. Ba mhaith linn ceiliúradh a dhéanamh ar an am atá caite, ar an am i láthair agus ar thodhchaí an cheantair.

Ba mhaith linn go mbeadh lucht féachana níos leithne ann leis an gcultúr agus leis na traidisiúin a bhaineann leis na portaigh in Uíbh Fhailí agus a fhad le hAbhainn na Sionainne a fheiceáil agus tá fonn ar ár mBainisteoir Feasachta Poiblí an ghné seo dár bportaigh a cheiliúradh chomh maith le hardphortaigh a chaomhnú agus a athchóiriú.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life