Go hÁitiúil agus i bPobal Dhoire an Fhia

Baineann an leathanach seo leis na pobail mórthimpeall ar Phortach Dhoire an Fhia. Is cuma más ball de ghrúpa oidhreachta áitiúil, scioból na bhfear, nó eagraíocht spóirt, thú, baineann an chuid seo de shuíomh Dhoire an Fhia leatsa.

Tá scéalta agus stair an cheantair á gcur i dtoll a chéile faoi láthair ag ár mBainisteoir Feasachta Poiblí, Ronan Casey. Má tá aon scéalta suimiúla, grianghraif, eolas nó aon rud a bhaineann le Portach an Ráithín Mhóir agat, seol ríomhphost chuig ronan.casey@ahg.gov.ie nó glaoigh air ar 076 1002627.

Má tá láithreán gréasáin agat, nó nuachtlitir nó bileog eolais ba mhaith leat lucht féachana níos leithne a fheiceáil, ná bíodh aon leisce ort a chur in iúl do Ronan agus cuirfidh sé an t-eolas ar an suíomh seo.

Cruthóimid naisc freisin le daoine agus le himeachtaí suimiúla sna ceantair a bhaineann leis an bportach ardaithe tábhachtach seo. Ba mhaith linn ceiliúradh a dhéanamh ar an am atá caite, ar an am i láthair agus ar thodhchaí an cheantair.

Tá sé tábhachtach go mbeadh lucht féachana níos leithne ag na portaigh i Ros Comáin agus go dtuigfidh daoine an cultúr agus na traidisiúin a bhaineann leo agus tá fonn ar ár mBainisteoir Feasachta Poiblí an ghné seo dár bportaigh a cheiliúradh chomh maith le caomhnú agus le hathchóiriú portaigh ardaithe.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life