Cuairt a thabhairt ar an Ráithín Mór

Faoi láthair, níl Portach an Ráithín Mhóir oscailte do chuairteoirí Mar sin féin, tá foireann thionscadal LIFE ag tabhairt faoi thaighde agus beidh eolas do chuairteoirí mar chuid den chlár AfterLIFE. Beidh sonraí anseo agus ar leathanaigh na meán sóisialta roimh ré.

Tá neart eolais faoin bportach in IONAD POBAIL CHILL CHLUANA FEARTA in aice láimhe, agus is fiú go mór cuairt a thabhairt air. Reáchtáladh Seachtain na hOidhreachta agus imeachtaí eile anseo agus tá cáil ar an áit. Is acmhainn iontach pobail í d’Uíbh Fhailí. Tógadh comhartha speisialta portaigh ansin in 2019 agus táthar ag súil go gcuirfear tús arís le himeachtaí portaigh in Ionad Pobail Chill Chluana Fearta nuair a bheidh deireadh le srianta Covid-19.

Comhartha speisialta Portach Beo in Ionad Pobail Chill Chluana Fearta

Beidh, ó am go ham, siúlóidí agus laethanta eolais ar an Ráithín Mór. Coinnigh súil ar rannóg na n-imeachtaí den suíomh seo, nó ar na meáin shóisialta (féach FACEBOOKTWITTER) chun tuilleadh eolais a fháil.

Déan teagmháil leis an oifig chun tuilleadh eolais a fháil ar 076 1002627 nó seol ríomhphost chuig info@raisedbogs.ie.

Tá áiseanna cuairteoirí ar an bportach féin ag Portach Chlóirthigh, atá suite in aice láimhe, chomh maith le hIonad Cuairteoirí a bhuaigh duaiseanna sa sráidbhaile.

Tá an bóthar ón Daingean go Bealach an Tirialaigh thart ar 3km soir ón suíomh. Is féidir breathnú ar an bPortach trí chasadh siar ón mbóthar seo, díreach ó thuaidh ó Theach na Cille Duibhe. Is é an bóthar seo teorainn thuaidh an tsuímh.

IN AICE LÁIMHE

Tá neart le feiceáil agus le déanamh i gcomharsanacht an Ráithín Mhóir. Ní mór cuairt a thabhairt ar Ionad Pobail Chill Chluana Fearta, atá faoi scáth an phortaigh.

I measc na mbailte agus na sráidbhailte in aice láimhe tá an Daingean, Tulach Mhór, Ród, Bealach an Tirialaigh agus Cill Bheagáin.

Bíonn imeachtaí sna bailte seo go rialta agus is fiú cuairt a thabhairt orthu go léir.

I rith mhíonna an tsamhraidh, reáchtáiltear féilte agus imeachtaí i dTulach Mhór, idir fhéile cheoil Castlepalooza agus seó cáiliúil Thulach Mhór – an dara ócáid talmhaíochta is mó in Éirinn i ndiaidh an Chomórtais Náisiúnta Treabhdóireachta.

Rásaí Chill Bheagáin, a bhíonn ar siúl sa samhradh agus san fhómhar, i measc na séasúir rásaíochta capall is mó éilimh in Éirinn agus bíonn rásaí móra ann agus neart spraoi ag teaghlaigh. Tá an rian suite díreach taobh amuigh den bhaile.

Is ócáid seachtaine í Féile Theacht Abhaile an Daingin a reáchtáiltear ag tús gach Lúnasa. Tá a ghalfchúrsa féin sa Daingean: Caisleán Bhearna.

I measc na ngnéithe stairiúla in aice láimhe tá Mount Lucas, Cnoc Uisnigh agus an Chanáil Mhór – a nascann Abhainn na Sionainne le Baile Átha Cliath – agus téann sé trí shráidbhaile an Daingin. Tá a lán de stair an tsráidbhaile – agus go leor imeachtaí pobail – dírithe ar an gCanáil.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar an Daingean, féach ar an leathanach Facebook seo agus le haghaidh tuilleadh ar oidhreacht áitiúil, féach ar an leathanach Facebook seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Bhealach an Tirialaigh, féach ar Rudaí le déanamh ar leathanach Facebook Bhealach an Tirialaigh.

EU LIFE Natura 2000 Department of Housing, Local Government and Heritage
Raised Bog Life